Opis

Područja primjene:

Kako bi se točno označio oblik zuba, važno je olovkom skicirati njihove konture i prijelazne točke. Jedna boja koristi se za naglašavanje prijelaznih kutova i konveksiteta u radnom modelu dok se druga boja koristi za ocrtavanje vanjske konture zuba.