Opis

Područja primjene: Sinterirani dijamanti su savršeni pogodan za odvajanje sinteriranog cirkona od bloka.