Opis

  • Stvara tanak difuzirajući sloj LiSI za obnavljanje ZrO2
  • Završni sloj visokog sjaja
  • Kompatabilan sa svim vrstama ZrO2