Opis

  • Hibridna sintetička vlakna
  • Visoka savojna čvrstoća vrha kista
  • Zamjenjiv magnetni nastavak