Opis

  • 70% višesmjernih staklenih vlakana povezanih s epoksidom
  • Izrazita gustoća materijala zbog pritiska prešanja od 190 tona tijekom proizvodnje
  • Visoka otpornost na lomove
  • Nakon 1 200 000 ciklusa opterećenja – 0% potrošnje materijala
  • Trajni, estetski nadomjesci na implantatima