Uvjeti kupnje

Dolje navedeni uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na Tihela internet stranicama odnosno Tihela web trgovini.

Isporučitelj i prodavatelj robe ponuđene na ovim stranicama je Tihela d.o.o., Kustošijanska 245, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, OIB: 82135794064, a kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga prodavatelju.

Sve cijene su izražene u kunama i ne uključuju PDV.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle kontaktirati će kupca prije isporuke o robi koju jer moguće isporučiti. Kupac može odustati od isporuke nedobavljivih  artikala ili će se kupcu ponuditi isporuka tih artikala jednom kada budu dobavljivi, isporučit će one koje može, a o roku isporuke preostalih artikala će e-mailom ili telefonskim putem obavijestiti kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, bit će obaviješten telefonskim putem. Obrada narudžbi i isporuka naručenih proizvoda vrši se svaki radni dan (od ponedjeljka do petka)  od 8 – 14 h.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

Korisnik kupuje proizvode u web trgovini na način da ih odabere temeljem slike i osnovnog opisa proizvoda. Narudžba proizvoda vrši se elektronskim putem, dodavanjem proizvoda u košaricu. Proizvod se smatra naručenim kad je dovršen cjelokupan postupak narudžbe.

Kupac je odgovoran za sve dodatne troškove (carina, porezi,  manipulativni troškovi) ukoliko oni postoje u njegovoj zemlji za proizvode iz ponude internet trgovine Tihela te iste snosi sam u cijelosti.

POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdi narudžbe kupac će primiti e-mailom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

PLAĆANJE

Naručene artikle kupac će prodavatelju platiti općom uplatnicom na osnovi kupčeve narudžbe.

Troškovi dostave uračunavaju se u ukupni iznos za naplatu.

DOSTAVA

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 3 radna dana za područje Republike Hrvatske, za druge zemlje vrijeme dostave je određeno u tablici na ovom linku. Ukoliko su proizvodi odmah na raspolaganju isporuka će biti izvršena odmah po primitku narudžbe.

Korisnik će o načinu otpreme biti obaviješten u trenutku naručivanja robe (elektronskim putem).

Ukoliko roba nije na raspolaganju, prodavatelj će robu isporučiti najkasnije 10 (deset) dana od primitka uplate ili će kupca obavijestiti (e-mailom ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Provjera narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko kupac ne podigne pošiljku s pošte u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju.

TROŠAK DOSTAVE

Troškovi dostave za područje Hrvatske za  narudžbe iznad 500,00 kn (vrijednost bez PDV-a) se ne naplaćuju, a za narudžbe ispod 500,00 kn (vrijednost bez PDV-a)  troškovi dostave iznose 30,00 kn (uklj. PDV),  te su iskazani na računu.

Troškovi dostave za druge države računaju se po cijeni davatelja usluge dostave kojeg odredi prodavatelj.

Troškovi dostave za druge države ne uključuju dodatne troškove (carina, porezi, manipulativni troškovi) koji se odnose na narudžbu i kupac ih snosi sam u cijelosti.

POVRATI I REKLAMACIJE

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Tihela d.o.o.-u  e-mailom, telefonski ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Ugovor koji kupac sklapa s Tihela d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Tihela d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između Tihela Internet trgovine i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora može se preuzeti na ovom linku.

Ugovor se može raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave na predane na trajnom mediju, a u kojoj kupac izražava svoju volju da raskine ugovor.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je predana izjava o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način kupac se može obratiti Tihela d.o.o. na broj telefona 00385 33 783 879 ili mail adresu info@tihela.hr radi pribavljanja  obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Odgovornost kupca  detaljno je utvrđena pravilnikom koji je dostupan na linku.

Prihvaćanjem ovih uvjeta, kupac prihvaća i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora mogu se pronaći na ovom linku.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovora Potrošač može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može se koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Ako potrošač jednostrano raskine ovaj ugovor, izvršiti će se povrat novca koji je uplaćen na ime kupoprodajne cijene, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena  odluka potrošača o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je potrošač odabrao drugu vrstu isporuke ili proizvoda.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je završena uplata. U slučaju da potrošač pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, neće snositi nikakve druge troškove u odnosu na povrat.

Roba se može vratiti Tihela d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je potrošač dostavio odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe potrošač snosi sam u cijelosti.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu: info@tihela.hr.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Prihvatom navedenih uvjeta kupnje smatra se da je zaključen Ugovor o kupoprodaji između Tihela d.o.o. kao Prodavatelja i korisnika/potrošača kao Kupca te se na isti Ugovor primjenjuju važeći zakoni i propisi kojima je uređena kupoprodaja proizvoda i usluga u Republici Hrvatskoj te je mjerodavno pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove nadležni su sudovi Republike Hrvatske.

Zagreb 01.09.2017. godine